Cho mạch điện như hình vẽ. Dòng điện qua điện trở 12Ω là 

A.

0,4A.

B.

0,53A.

C.

0,8A.

D.

1,33A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,53A.

Điện trở mạch ngoài:

R = + 4 = 8,8Ω

Dòng điện qua nguồn: I = = A

Dòng điện qua điện trở 12Ω là:

I12 = = 0,53A.

 

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...