Cho mạch điện như hình vẽ. Dòng điện qua nguồn 3V và 2V lần lượt là 

A.

Dòng qua nguồn 3V                 Dòng qua nguồn 2V

     A                                            A.

B.

Dòng qua nguồn 3V                 Dòng qua nguồn 2V

      A                                              A.

C.

Dòng qua nguồn 3V                 Dòng qua nguồn 2V

   1,5A                                              2A.

D.

Dòng qua nguồn 3V                 Dòng qua nguồn 2V

     1A                                              1A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dòng qua nguồn 3V                 Dòng qua nguồn 2V

     A                                            A.

Ta có: I1 = ; I2 = UAB + 2; I = -                  

mà: I1 + I = I2 nên

- UAB = UAB + 2

UAB = -  V và I1 = A; I2 = A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...