Cho mạch điện như hình vẽ. Dòng điện qua nguồn 3V và 2V lần lượt là 

A.

Dòng qua nguồn 3V                 Dòng qua nguồn 2V

     A                                            A.

B.

Dòng qua nguồn 3V                 Dòng qua nguồn 2V

      A                                              A.

C.

Dòng qua nguồn 3V                 Dòng qua nguồn 2V

   1,5A                                              2A.

D.

Dòng qua nguồn 3V                 Dòng qua nguồn 2V

     1A                                              1A.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...