Cho mạch điện như hình vẽ:    

Dòng điện qua điện trở Y là   

A.

1,0A.

B.

2,0A.

C.

0,5A.

D.

5,0A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,0A.

PY=U2R=100W

Dòng điện qua điện trở Y là:   

Iy = = 1A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...