Cho mạch điện như hình vẽ. Điện trở tương đương  

giữa hai điểm A và B khi khóa k đóng sẽ như thế nào

so với khi khóa k mở

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

K đóng: 1Rb1=1R+1R+1R=3RK m: 1Rb2=1R+1R=2Rchia t l ta có: Rb1Rb2=23

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...