** Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai đầu A và B một hiệu điện thế xoay chiều u = Usin(100πt) (V), người ta thấy số chỉ của các vôn kế V1, V2 và ampe kế chỉ lần lượt như sau: 80 (V), 120 (V), 2 (A) (coi điện trở các vôn kế là rất lớn và các ampe kế là rất nhỏ). Biết rằng hiệu điện thế hai đầu V3 trễ pha so với hiệu điện thế hai đầu V1 một góc 30°, hiệu điện thế hai đầu các vôn kế V1 và V2 lệch pha nhau một góc 120°.

Các giá trị R và r tham gia trong mạch lần lượt là R = 20 Ω; r = 10 Ω.

Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch có dạng:

A.

i = 2sin(10πt) (A).

B.

i = 2sin(100πt – ) (A).

C.

i = sin(10πt – ) (A).

D.

i = sin(100πt – ) (A).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

i = 2sin(100πt – ) (A).

Ta có: i = 2sin(100πt – φ) với tanφ = φ = .

Vậy i = 2sin(100πt – ) (A).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...