Cho mạch điện như hình vẽ. Cuộn dây thuần cảm; điện dung của tụ điện C = 15,9 μF. Điện áp giữa hai đầu mạch có biểu thức UAB = 200cos(100πt) (V). Tìm R, L biết điện áp giữa hai bản tụ là uC = 200cos(100πt – ) (V):

A.

R = 90 Ω; L = H.

B.

R = 70 Ω; L = H.

C.

R = 80 Ω; L = H.

D.

R = 100 Ω; L = H.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...