Cho mạch điện như hình vẽ. Cuộn dây thuần cảm; điện dung của tụ điện C = 15,9 μF. Điện áp giữa hai đầu mạch có biểu thức UAB = 200cos(100πt) (V). Tìm R, L biết điện áp giữa hai bản tụ là uC = 200cos(100πt – ) (V):

A.

R = 90 Ω; L = H.

B.

R = 70 Ω; L = H.

C.

R = 80 Ω; L = H.

D.

R = 100 Ω; L = H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

R = 100 Ω; L = H.

Vì uC chậm pha hơn i góc ; theo đề ra uC chậm pha hơn u góc nên ta có giản đồ véc tơ như hình vẽ. Xét tam giác OMN:

UR = Ucosφ = 100cos = 100 V.

Tam giác OMN vuông cân nên:

UC – UL = UR UL = UC – UR = 100 V; I = = 1 A

R = = 100 Ω; ZL = = 100 Ω L = H.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...