* Cho mạch điện như hình vẽ. Cuộn dây có hệ số tự cảm L, tụ có điện dung C.

                                     

Sau đó mở khóa k, diện tích cực đại trên tụ C là 

A.

Q = LC.

B.

Q = .

C.

Q = .

D.

Q = .

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...