Cho mạch điện như hình vẽ:    

Công suất tỏa ra trên điện trở X là   

A.

100W.

B.

200W.

C.

220W.

D.

500W.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

500W.

ρx = Rx  = 2 . 52 = 500W.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...