Cho mạch điện như hình vẽ, có 1 = 9V; r1 = 3Ω; 2 = 6V; r2 = 1Ω. Để ampe kế chỉ 0 thì giá trị của biến trở R là 

A.

3Ω.

B.

6Ω.

C.

9Ω.

D.

Không thể điều chỉnh R để ampe kế chỉ 0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

6Ω.

Do ampe kế chỉ 0 nên UAB = 2 = 6V        

Mà: UAB = 1 - Ir1

I = = 1A

Từ đó: R = = 6Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...