Cho mạch điện như hình vẽ, có 1 = 9V; r1 = 3Ω; 2 = 6V; r2 = 1Ω. Để ampe kế chỉ 0 thì giá trị của biến trở R là 

A.

3Ω.

B.

6Ω.

C.

9Ω.

D.

Không thể điều chỉnh R để ampe kế chỉ 0.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 12

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...