Cho mạch điện như hình vẽ. Cho biết:                    

E1 = 6 V, r1 = 0,2 Ω

E2 = 12 V, r2 = 0,4 Ω

R1 = 4 Ω; R2 = R3= 3 Ω.

Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là

A.

UAB = 2,5 V.

B.

UAB = 3,0 V.

C.

UAB = 3,6 V.

D.

UAB = 4,8 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

UAB = 4,8 V.

Ta có:

R123 = 2,4

2 > 1, áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta được:

.

Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B.

UAB = R123 . I = 2,4 . 2 = 4,8 V.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...