Cho mạch điện như hình vẽ. Cho biết:                    

E1 = 6 V, r1 = 0,2 Ω

E2 = 12 V, r2 = 0,4 Ω

R1 = 4 Ω; R2 = R3= 3 Ω.

Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là

A.

UAB = 2,5 V.

B.

UAB = 3,0 V.

C.

UAB = 3,6 V.

D.

UAB = 4,8 V.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...