Cho mạch điện như hình vẽ. Cho biết:                    

E1 = 6 V, r1 = 0,2 Ω

E2 = 12 V, r2 = 0,4 Ω

R1 = 4 Ω; R2 = R3= 3 Ω.

Cường độ dòng điện đi qua mạch chính là

A.

I = 2 A.

B.

I = 1,8 A.

C.

I = 1,5 A.

D.

I = 1,25 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I = 2 A.

Điện trở tương đương của mạch ngoài là:     

R123 = 2,4

2 > 1, áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta được:

.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...