Cho mạch điện như hình vẽ. Biểu thức tính UAB là hệ thức 

A.

UAB = 1 - 2 + I1(R1 + r1) + I2(R2 + r2).

B.

UAB = 1 - 2 + I1(R1 + r1) + I2(R2 + r2).

C.

UAB = 1 + 2 + I1(R1 + r1) - I2(R2 + r2).

D.

UAB = 1 - 2 + I1(R1 + r1) - I2(R2 + r2).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

UAB = 1 - 2 + I1(R1 + r1) - I2(R2 + r2).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...