*Cho mạch điện như hình vẽ.

 Biết R2 = R3 = 2R1.Ampe kế chỉ 2A, vôn kế chỉ  24V.              

Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là

A.

20V.

B.

25V.

C.

30V.

D.

35V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

30V.

Ta có RBC = R2 + R3 = 4R1

Vậy hiệu điện thế trên R1 là U1 = = 6V

Từ đó: R1 = = 3Ω; R2 = R3 = 6Ω.

U = (R1 + R2 + R3) I = (3 + 6 + 6) 2 = 30V.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...