Cho mạch điện như hình vẽ. Biết: r = 100 Ω; L =  H; vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều uAB = 120cos(100πt) (V) thì vôn kế chỉ 60 V và điện áp giữa hai đầu vôn kế nhanh pha hơn điện áp uAB góc . Tính R và C:

A.

R = 100 Ω; C = 31,8.10-6 F.

B.

R = 100 Ω; C = 31.10-6 F.

C.

R = 80 Ω; C = 30.10-6 F.

D.

R = 120 Ω; C = 30,8.10-6 F.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

R = 100 Ω; C = 31,8.10-6 F.

Vẽ giản đồ véc tơ theo hình bên.

Áp dụng định lí hàm số cosin cho tam giác AMB ta có:

cos  UMB = 60 V.

Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch AM:

I = = 0,3 A.

ZMB = = 200 Ω R2 + = 4.104    (1)

Mặt khác, ZAB = = 400 Ω

(100 + R)2 + (300 – ZC)2 = 16.104     (2)

Từ (1) và (2): R = 100 Ω; ZC = 100 Ω C = 31,8.10-6 F.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...