Cho mạch điện như hình vẽ. Biết 1 = 4V;3= 8V; r1 = r2 = r3 = 1Ω; R = 9Ω:                 

Biết ampe kế chỉ 2A. 2 có giá trị 

A.

36V.

B.

24V.

C.

12V.

D.

6V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

12V.

Ta có: 1 + 2 + 3 = I(R + r1 + r2 + r3)

2 = I(R + r1 + r2 + r3) - 1 - 3

          = 2(9 + 1 + 1 + 1)- 4- 8 = 12V.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...