Cho mạch điện như hình vẽ. Biết 1 = 4V; 3= 8V; r1 = r2 = r3 = 1Ω; R = 9Ω:                

Đảo cực nguồn 2, ampe kế chỉ 

A.

0.

B.

0,25A.

C.

0,5A.

D.

1A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0.

Ta có: 1 + 2 + 3 = I(R + r1 + r2 + r3)

2 = I(R + r1 + r2 + r3) - 1 - 3

          = 2(9 + 1 + 1 + 1)- 4- 8 = 12V.

Khi đảo cực nguồn 2, dòng điện qua ampe là:

I = = 0

Ampe kế chỉ 0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...