*Cho mạch điện như hình vẽ.

Ampe kế chỉ 2A, vôn kế chỉ 24V. Biết R2 = R3 = 2R1.             

Giá trị của các điện trở là

A.

R1 = 4Ω; R2 = R3 = 8Ω.

B.

R1 = 3Ω; R2 = R3 = 6Ω.

C.

R1 = 6Ω; R2 = R3 = 12Ω.

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

R1 = 3Ω; R2 = R3 = 6Ω.

Ta có RBC = R2 + R3 = 4R1

Vậy hiệu điện thế trên R1 là U1 = = 6V

Từ đó: R1 = = 3Ω; R2 = R3 = 6Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...