* Cho mạch điện như hình vẽ. = 6V, r = 1Ω R là biến trở.

Để công suất ở mạch ngoài bằng 8W thì R có giá trị 

A.

0,5Ω.

B.

1Ω.

C.

2Ω.

D.

0,5Ω và 2Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,5Ω và 2Ω.

Công suất mạch ngoài:

ρ = RI2 = R = 8W.

hay: 2R2 - 5R + 2 = 0

Phương trình cho ta: R = 0,5Ω; R = 2Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...