* Cho mạch điện như hình vẽ. = 6V, r = 1Ω R là biến trở.

Công suất cực đại của mạch ngoài là 

A.

9W.

B.

9,25W.

C.

10W.

D.

12W.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

9W.

ρ = Pmax khi R = r

ρmax = = 9W.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...