Cho mạch điện như hình vẽ.                                             

Trường hợp nào sau đây có số chỉ của ampe kế là lớn nhất ?

A.

k1 đóng; k2 đóng; k3 mở.

B.

k1 đóng; k2 mở; k3 đóng.

C.

Cả 3 khóa đều đóng.

D.

Cả 3 khóa đều mở.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cả 3 khóa đều đóng.

Số chỉ ampe kế lớn nhất khi có dòng điện qua mạch (k1 đóng) và điện trở mạch là nhỏ nhất. Vậy điện trở của bộ song song nhỏ nhất khi k2, k3 đều đóng. Vậy khi cả 3 khóa đều đóng thì số chỉ của ampe kế là lớn nhất.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...