Cho mạch điện như hình vẽ.                                             

Trường hợp nào sau đây có số chỉ của ampe kế là lớn nhất ?

A.

k1 đóng; k2 đóng; k3 mở.

B.

k1 đóng; k2 mở; k3 đóng.

C.

Cả 3 khóa đều đóng.

D.

Cả 3 khóa đều mở.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...