Cho mạch điện như hình vẽ: 1 = 12V; r1 = 1Ω;  2 = 6V; r2 = 2Ω. Dây AB dài 1m có điện trở 5Ω.

Chiều dài AC để ampe kế chỉ 0 là

A.

20cm.

B.

40cm.

C.

60cm.

D.

80cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

60cm.

Do ampe kế chỉ 0 nên dòng điện qua mạch là

I = = 2A

Do UAC = 2 = 6V nên RAC = = 3Ω          

Mà R ~ l nên hay

AC = . 1 = 0,6m = 60 cm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...