Cho mạch điện như hình vẽ .                              

R1 = 2Ω, R2 = 3Ω, R3 = 6Ω và R4 = 8Ω.

Vôn kế chỉ 12V. Vôn kế chỉ bao nhiêu khi mắc vào hai điểm CE?

A.

28V.

B.

42V.

C.

58V.

D.

56V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

56V.

I = = 4A

UCE = I.(R3 + R4) = 4(6 + 8) = 56V.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...