Cho mạch điện như hình vẽ                              

Dòng điện qua điện trở 6Ω là      

A.

1A.

B.

2A.

C.

4A.

D.

1,5A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1,5A.

R2Ω nt R4Ω =>R24=6ΩR24 //R6=>Rb=R6.R24R6+R24=3Ω

Dòng điện qua nguồn: I =  = 3A

Dòng điện qua điện trở 6Ω: I6 = = 1,5A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...