Cho mạch điện như hình , trong đó: =12 V, r = 1 Ω, R1 = 2,6 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 4 Ω.

 

Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là

A.

UAB=10 V.

B.

UAB = 8 V.

C.

UAB = 6 V.

D.

UAB = 4 V.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...