Cho mạch điện như hình. Bóng đèn Đ ghi

6V - 3W. Điện trở R1 = 3Ω, biến trở R2 có thể     

thay đổi được. Nguồn có  = 12V, r = 0. Để

bóng đèn sáng bình thường thì R2 phải bằng

A.

2Ω.

B.

4Ω.

C.

6Ω.

D.

12Ω.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...