Cho mạch điện như hình. Bóng đèn Đ ghi

6V - 3W. Điện trở R1 = 3Ω, biến trở R2 có thể     

thay đổi được. Nguồn có  = 12V, r = 0. Để

bóng đèn sáng bình thường thì R2 phải bằng

A.

2Ω.

B.

4Ω.

C.

6Ω.

D.

12Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

12Ω.

Rđ = = 12Ω; Idm = = 0,5A

Để đèn sáng bình thường ta cần có:

Iđ = Idm R2 - 12

Rđ = 12Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...