Cho mạch điện như hình bên, gồm có:  

Một nguồn điện  = 36 V, r = 1 Ω;

R1 = 14,2 Ω, R2 = 12 Ω; R3 = 8 Ω.

Ampe kế có điện trở không đáng kể.

RAB = 19 Ω

Số chỉ của ampe kế và chiều dòng điện qua ampe kế là

 

A.

IA = 1,23 A, chiều từ D đến C.

B.

IA = 1,21 A, chiều từ C đến D.

C.

IA = 1,08 A, chiều từ D đến C.

D.

IA = 0,90 A, chiều từ C đến D.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 11

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...