Cho mạch điện như hình bên, gồm có:  

Một nguồn điện  = 36 V, r = 1 Ω;

R1 = 14,2 Ω, R2 = 12 Ω; R3 = 8 Ω.

Ampe kế có điện trở không đáng kể.

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là

A.

RAB = 21,3 Ω.

B.

RAB = 19,0 Ω.

C.

RAB = 16,6 Ω.

D.

RAB = 16,3 Ω.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 13

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...