Cho mạch điện như hình bên, gồm có:  

Một nguồn điện  = 36 V, r = 1 Ω;

R1 = 14,2 Ω, R2 = 12 Ω; R3 = 8 Ω.

Ampe kế có điện trở không đáng kể.

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là

A.

RAB = 21,3 Ω.

B.

RAB = 19,0 Ω.

C.

RAB = 16,6 Ω.

D.

RAB = 16,3 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

RAB = 19,0 Ω.

Ampe kế có điện trở không đáng kể   

nên có thể chập hai điểm C và D

thành một điểm.

Sơ đồ mạch điện có thể vẽ lại như hình bên

Gọi R23 là điện trở tương đương của

R2 và R3:

R23 =

R23 = 4,8 Ω

Gọi RAB là điện trở tương đương của các điện trở trong đoạn mạch AB:

RAB = R1 + R23 = 14,2 + 4,8

RAB = 19 Ω.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...