Cho mạch điện như hình.  = 12V, r = 1Ω; R1 = 3Ω; R2 là một biến trở.

Công suất cực đại trên R2 là 

A.

6W.

B.

9W.

C.

12W.

D.

24W.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

9W.

ρ2 cực đại khi R2 = R1 + r

Lúc đó (ρ2)max = = 9W.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...