Cho mạch điện như hình.  = 12V, r = 1Ω; R1 = 3Ω; R2 là một biến trở.

Để công suất trên R2 là lớn nhất thì R2 bằng 

A.

1Ω.

B.

2Ω.

C.

3Ω.

D.

4Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4Ω.

ρ2 = R2I2 = R2 

Để (ρ2)max thì

Theo bất đẳng thức Cauchy ta có khi

hay R2 = R1 + r = 4Ω.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...