Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó

các ắc quy có suất điện động 1 = 12V; 2 = 3V              

và có điện trở tương ứng r1 = 1Ω, r2 = 1Ω.

Các điện trở R1 = 3Ω; R2 = 10Ω. Cường độ dòng điện

chạy trong mạch là

A.

0,6A.

B.

1A.

C.

1,2A.

D.

2A.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...