Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó

các ắc quy có suất điện động 1 = 12V; 2 = 3V              

và có điện trở tương ứng r1 = 1Ω, r2 = 1Ω.

Các điện trở R1 = 3Ω; R2 = 10Ω. Cường độ dòng điện

chạy trong mạch là

A.

0,6A.

B.

1A.

C.

1,2A.

D.

2A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,6A.

Cường độ dòng điện qua mạch:

= 0,6A

(Do hai nguồn xung đối, 1 phát dòng, 2 thu).

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...