Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó

các ắc quy có suất điện động 1 = 12V; 2 = 3V              

và có điện trở tương ứng r1 = 1Ω, r2 = 1Ω.

Các điện trở R1 = 3Ω; R2 = 10Ω. Cường độ dòng điện

chạy trong mạch là

A.

0,6A.

B.

1A.

C.

1,2A.

D.

2A.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...