Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.           

  = 24 V, r = 2 Ω; = 9 V, r’ = 2 Ω; đèn

Đ (6 V, 6 W) sáng bình thướng; R2 = 5 Ω.

Ampe kế có điện trở không đáng kể và chỉ số 0.

Điện trở Rbằng

A.

12 Ω.

B.

10 Ω.

C.

7 Ω.

D.

6 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

10 Ω.

Theo bài ra ta có điện trở R1 =  0,33 Ω.

UAB = 16 V                                                  (1)

Xét đoạn mạch ADB:

UAB = (R3 + RĐ) . IĐ R3 = - RĐ            (2)

Vì đèn sáng bình thường, RĐ và IĐ có giá trị định mức như ở câu 5.19:

IĐ= 1 A; RĐ = 6 Ω

Thay các giá trị của IĐ, RĐ và UAB vào (2) sẽ có được:

R3 = - 6 = 10 Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...