Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.           

  = 24 V, r = 2 Ω; = 9 V, r’ = 2 Ω; đèn

Đ (6 V, 6 W) sáng bình thướng; R2 = 5 Ω.

Ampe kế có điện trở không đáng kể và chỉ số 0.

Điện trở Rbằng

A.

12 Ω.

B.

10 Ω.

C.

7 Ω.

D.

6 Ω.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...