Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.           

  = 24 V, r = 2 Ω; = 9 V, r’ = 2 Ω; đèn

Đ (6 V, 6 W) sáng bình thướng; R2 = 5 Ω.

Ampe kế có điện trở không đáng kể và chỉ số 0.

Điện trở R1 bằng

A.

1 Ω. 

B.

0,75 Ω.

C.

0,60 Ω.

D.

0,33 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,33 Ω.

Để đèn sáng bình thường, hiệu điện thế giữa hai đầu của đèn, cường độ dòng điện chạy qua đèn, và điện trở của đèn đều phải có giá trị bằng giá trị định mức:

UĐ = 6 V, PĐ = 6 W

Do đó:

IĐ =

Vì cường độ dòng điện qua đoạn CD bằng 0 nên:

UCD' -  (r’ + rA) . IA = ' = 9 V.

UCDB = UCD + UDB = 9 V + 6 V = 15 V = R2I1

I2 = = 3 A

Cường độ dòng điện chính:

I = I1 + IĐ= 1 A + 3 A = 4 A

UAB = - rI = 24 - (2 . 4) =16 V             (1)

Vì cường độ dòng điện qua CD bằng 0 nên:

UAB = (R1 + R2) I1 R1 = = 0,33 Ω.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...