Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.          

Nguồn điện có suất điện động = 36 V, điện

trở trong r = 2 Ω, đèn Đ1 (6 V - 6 W). đèn

Đ2 (18 V - 9 W); R1 và R2 là hai biến trở.

Giữ nguyên giá trị của R2 như trong câu 5.16 và điều chỉnh cho R1 = 6 Ω. Các đèn Đ1 và Đ2 sẽ sáng hơn hay tối hơn bình thường ?

 

A.

Đ1 bình thường, Đ2 tối hơn.

B.

Đ1 sáng hơn, Đ2 bình thường.

C.

Đ1 sáng hơn, Đ2 tối hơn.

D.

Đ1 tối hơn, Đ2 sáng hơn.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...