Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.          

Nguồn điện có suất điện động = 36 V, điện

trở trong r = 2 Ω, đèn Đ1 (6 V - 6 W). đèn

Đ2 (18 V - 9 W); R1 và R2 là hai biến trở.

Giữ nguyên giá trị của R2 như trong câu 5.16 và điều chỉnh cho R1 = 6 Ω. Các đèn Đ1 và Đ2 sẽ sáng hơn hay tối hơn bình thường ?

 

A.

Đ1 bình thường, Đ2 tối hơn.

B.

Đ1 sáng hơn, Đ2 bình thường.

C.

Đ1 sáng hơn, Đ2 tối hơn.

D.

Đ1 tối hơn, Đ2 sáng hơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đ1 sáng hơn, Đ2 tối hơn.

Trong trường hợp R2 = 10 Ω, R1 = 6 Ω, chúng ta có:

= 9 Ω

Do đó cường độ dòng điện trong mạch chính là:

= 1,71 A

Cường độ dòng điện qua đèn Đ1:

≈ 1,28 A > 1 A

Vậy cường độ dòng điện qua đèn Đ1 lớn hơn cường độ định mức, đèn sáng hơn và có thể cháy bóng.

Cường độ dòng điện qua đèn Đ2:

≈ 0,43 A < 0,5 A

Vậy cường độ dòng điện qua đèn Đ2 bé hơn cường độ định mức, đèn tối hơn bình thường.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...