Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên:      

Nguồn điện có suất điện động  = 9 V,

điện trở trong r = 1Ω. Các điện trở:

R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 2 Ω. Các tụ điện:

C1 = C2 = 0,4 μF.

Bây giờ đóng K. Số electron di chuyển qua K ngay sau khi đóng K bằng
Cho biết e = - 1,6 . 10-19C:

A.

1,125 . 1013 electron.

B.

9,25 . 1012 electron.

C.

8,76 . 1012 electron.

D.

7,24 . 1012 electron.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...