Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên:      

Nguồn điện có suất điện động  = 9 V,

điện trở trong r = 1Ω. Các điện trở:

R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 2 Ω. Các tụ điện:

C1 = C2 = 0,4 μF.

Điện tích trên các tụ điện khi K ngắt là

A.

q1 = q2 = 0,8 μC.

B.

q1 = 0,8 μC; q2 = 0,5 μC.

C.

q1 = q2 = 0,6 μC.

D.

q1 = 0,5 μC; q2 = 0,4 μC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

q1 = q2 = 0,6 μC.

Khi K mở hay K đóng, cường độ dòng điện 

ở mạch ngoài đều bằng:

I =

I = = 1,5 A

Khi K mở, C1

Khi K mở, C1 nối tiếp với C2 giữa hai điểm

A và M. Điện dung tương đương của bộ tụ là:

Do C1 nối tiếp với C2:

q1 = q2 = Cbộ . UAM = (0,2 . 10-6 F) . (R2I)

q1 = q2 = (0,2 . 10-6 F) . (2 . 1,5) = 0,6 . 10-6 C.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...