Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên:      

Nguồn điện có suất điện động  = 9 V,

điện trở trong r = 1Ω. Các điện trở:

R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 2 Ω. Các tụ điện:

C1 = C2 = 0,4 μF.

Điện tích trên các tụ điện khi K ngắt là

A.

q1 = q2 = 0,8 μC.

B.

q1 = 0,8 μC; q2 = 0,5 μC.

C.

q1 = q2 = 0,6 μC.

D.

q1 = 0,5 μC; q2 = 0,4 μC.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 11

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...