Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên:     

Nguồn điện có suất điện động E = 12 V,

điện trở trong r = 1 Ω. Các điện trở:

R1 = 4 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 8 Ω

R1 = 4 Ω, R5 = 6 Ω. Vôn kế V có điện

trở trong rất lớn.

Thay vị trí của điện trở R3 bằng một ampe kế có điện trở không đáng kể. Số chỉ của vôn kế và của ampe kế là

A.

Vôn kế chỉ 1,8 V; ampe kế chỉ 1,8 A.

B.

Vôn kế chỉ 1,8 V; ampe kế chỉ 1,5 A.

C.

Vôn kế chỉ 1,6 V; ampe kế chỉ 1,5 A.

D.

Vôn kế chỉ 1,5 V; ampe kế chỉ 1,6 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vôn kế chỉ 1,8 V; ampe kế chỉ 1,5 A.

Khi thay R3 bằng ampe kế có điện           

trở không đáng kế, điện trở tương đương

của R2, R4, R5 nằm trong khoảng giữa

A và B là:

RAB =

RAB = = 1,67 Ω

Do đó, cường độ dòng điện trong mạch chính bằng:

I/ =

I/ = = 1,80 A

Suy ra cường độ dòng điện đi qua R4: I'4 = I' .

I'4 = 1,80 . = 0,3 A

Do đó hiệu điện thế giữa hai đầu của vôn kế là:

UMN = I'4 . R5 = 0,3 . 6 = 1,8 V

Vậy số chỉ của vôn kế là 1,8 V.

Cường độ dòng điện đi qua R2 là:

I'2 = I' - I'4 = 1,5 - 0,3 = 1,2 A.

Vậy ampe kế chỉ 1,2 A.

 

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...