Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên:     

Nguồn điện có suất điện động

E = 12 V,

điện trở trong r = 1 Ω. Các điện trở:

R1 = 4 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 8 Ω

R1 = 4 Ω, R5 = 6 Ω. Vôn kế V có điện

trở trong rất lớn.

Số chỉ của vôn kế là

A.

1,5 V.

B.

1,2 V.

C.

1,0 V.

D.

0,8 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1,2 V.

Vôn kế có điện trở rất lớn nên có thể xem

như giữa hai điểm A và B:

(R2 nt R3) // (R4 nt R5)

Điện trở tương đương của mạch ngoài:

Rn = RAB + R1

= 5 Ω

Rn = 5 + 4 = 9 Ω

Áp dụng định luật Ôm đối với mạch kín:

I =

I =

I = 1,2 A

Dòng điện chạy qua R2:

I2 = I .

I2 = 1,2 . = 0,6 A I4 = 0,6 A

 

Suy ra: UMN = UMA + UAN = UAN - UAM = I2R2 - I4R4
= 0,6.2 - 0,6.4 = -1,2 V.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...