Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên:   

Các nguồn điện có suất điện động
1 = 12 V, điện trở trong r1 = 1 Ω,

 2= 6 V, điện trở trong r2 =1 Ω,

Các điện trở: R1 = 4 Ω, R2 = 6 Ω,
Các tụ điện: C1 = 0,6 μF, C2 = 0,4 μF.

Ban đầu K mở, sau K đóng. Cho:

e = -1,6 . 10-19 C.

Tính số electron và chiều di chuyển qua K của các electron khi K đóng:

A.

3,102 . 1013 electron di chuyển qua K theo chiều từ M đến N.

 

 

B.

3,102 . 1013 electron di chuyển qua K theo chiều N đến M.

 

 

C.

2,8125 . 1013 electron di chuyển qua K theo chiều từ M đến N.  

D.

2,8125 . 1013 electron di chuyển qua K theo chiều từ N đến M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2,8125 . 1013 electron di chuyển qua K theo chiều từ M đến N.  

Tổng điện tích trên các bản tụ điện nối với N khi K ngắt:

Q = - q1 + q2 = 0               (tụ điện mắc nối tiếp)

Khi K đóng:

UAM = 1 - r1I = 12 - (1 . 1,5) = 10,5 V

UMB = 2 - r2I = 6 - (1 . 1,5 ) = 4,5 V

Do đó, điện tích của tụ điện C1 khi K đóng:

q’1 = C1 . UAM = 0,6 . 10-6 . 10,5 = 6,3 . 10-6 C

Điện tích của tụ điện C2 khi K đóng:

q’2 = C . UMB = 0,4 . 10-6 . 4,5 = 1,8 . 10-6 C

Điện tích trên các bản tụ điện nối với M khi K đóng:

Q’ = -q’1 + q’2 = - 6,3 . 10-6 C + 1,8 . 10-6 C = - 4,5 . 10-6

Vậy lượng điện tích được chuyển qua K ngay khi K đóng bằng:

Q’ - Q = - 4,5 . 10-6 C

Do đó, số electron di chuyển qua K khi K đóng là:

n = = 2,8125 . 1013 electron

Chiều di chuyển của các electron là từ M đến N.

 

 

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...