Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên:    

Các nguồn điện có suất điện động
1 = 12 V, điện trở trong r1 = 1 Ω,

 2= 6 V, điện trở trong r2 =1 Ω,

Các điện trở: R1 = 4 Ω, R2 = 6 Ω,
Các tụ điện: C1 = 0,6 μF, C2 = 0,4 μF.

Ban đầu K mở, sau K đóng. Cho:

e = -1,6 . 10-19 C.

Cường độ dòng điện I trên mạch chính I = 1,5 A

Điện tích của các tụ điện khi K mở

A.

q1 = q2 = 3,6 . 10-6C.

B.

q1 = 3,4 . 10-6 C; q2 = 3,2 . 10-6C.

C.

q1 = q2 = 3 . 10-6 C.

D.

q1 = 3 . 10-6 C; q2 = 2,8 . 10 -6 C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

q1 = q2 = 3,6 . 10-6C.

Khi K ngắt, C1 nối tiếp với C2 nên điện dung của bộ tụ điện bằng:

= 0,24 . 10-6 F

Vì C1 nối tiếp C2 nên điện tích của các tụ điện bằng:

qbộ = q1 = q2 = Cbộ  . UAB = Cbộ  . [(R1 + R2) . I]

qbộ= q1 = q2 = 0,24 . 10-6 . [(4 + 6) . 1,5] = 3,6 . 10-6 C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...