Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên:    

Các nguồn điện có suất điện động
1 = 12 V, điện trở trong r1 = 1 Ω,

 2= 6 V, điện trở trong r2 =1 Ω,

Các điện trở: R1 = 4 Ω, R2 = 6 Ω,
Các tụ điện: C1 = 0,6 μF, C2 = 0,4 μF.

Ban đầu K mở, sau K đóng. Cho:

e = -1,6 . 10-19 C.

Cường độ dòng điện I trên mạch chính

A.

2 A.

B.

1,5 A.

C.

1,2 A.

D.

1 A.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...