Cho m1 gam Al vào 100 (ml) dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và Ag(NO3)2 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 (gam) chất rắn X. Nếu cho m2 (gam) X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,336 (lít) khí (ở đktc). Giá trị của m1 và m2 lần lượt là:

A.

8,10 và 5,43.

B.

1,08 và 5,43.

C.

0,54 và 5,16.

D.

1,08 và 5,16.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1,08 và 5,43.

n = 0,015 (mol).

nCu2+ = n = 0,3.0,1 = 0,03 (mol).

nAg+ = n = 0,3.0,1 = 0,03 (mol).

Do chất rắn X khi phản ứng với dung dịch HCl có giải phóng khí chứng tỏ sau khi phản ứng với Ag+ và Cu2+ thì Al còn dư Ag+ và Cu2+ phản ứng hết.

Al    +   3Ag+ 3Ag + Al3+

0,01 ← 0,03 →   0,03

2Al   +  3Cu2+ 3Cu + 2Al3+

0,02  ← 0,03 →  0,03

Al + 3HCl AlCl3 + H2

0,01                   ← 0,015

nAl ban đầu = nAg + nCu2+ + n = 0,04 (mol).

m1 = 0,04.27 = 1,08 (gam).

Rắn X gồm Ag, Cu và Al dư nên:

m2 = mAg + mCu + mAl dư = 108.0,03 + 64.0,03 + 27.0,01 = 5,43 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...