Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A.

550.

B.

810.

C.

650.

D.

750.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

750.

CO2 + Ca(OH) CaCO3↓ + H2O

2CO2 + Ca(OH) Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2  CaCO3↓ + CO2↑ + H2O

 = 5,5 + 2 = 7,5 (mol).

(C6H12O5) C6H12O6  2CO2

 m = 607,5. = 750 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...