Cho m (gam) một đinh sắt vào 1 (lít) dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,12M. Sau khi phản ứng kết thúc, ta được một dung dịch với màu xanh đã nhạt và thanh kim loại nặng thêm 10,4 (g). Khối lượng của cây đinh sắt ban đầu là:

A.

11,2 (g).

B.

5,6 (g).

C.

16,8 (g).

D.

8,96 (g).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

8,96 (g).

nAg+ = 0,12 (mol), nCu = 0,2 (mol).

Theo giả thiết màu xanh của dung dịch nhạt dần, điều đó chứng tỏ Ag+ đã phản ứng hết, Cu2+ đã phản ứng.

nFe phản ứng với Ag+ = = 0,06 (mol).

Fe    +   2Ag+  2Ag + Cu2+

0,06    0,012

Khối lượng kim loại tăng: 160.0,06 = 9,6 (g).

Theo giả thiết mKL tăng 10,04 (gam), chứng tỏ phản ứng:

Fe + Cu2+  Fe2+ + Cu

 x                                 x 

khối lượng kim loại tăng 8x = 10,4 − 9,6 x = 0,1 (mol).

Vậy, khối lượng thanh Fe ban đầu là: 56.(0,06 + 0,1) = 8,96 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...