Cho m (gam) Mg vào dung dịch chứa 0,12 (mol) FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 (gam) chất rắn. Giá trị của m là:

A.

2,16.

B.

5,04.

C.

4,32.

D.

2,88.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

2,88.

Phản ứng xảy ra theo thứ tự:

Mg  +  2FeCl3 MgCl2 + 2FeCl2        (1)

0,06 ← 0,12                    0,12

Mg  +  FeCl2 MgCl2 + Fe                (2)

0,06 ← 0,06      0,06

Nếu FeCl3 bị khử hoàn toàn thành Fe thì:

nFe = = 0,12 mol nFe = 56.0,12 = 672 (gam).

Nhưng do theo đề cho: chỉ thu được 3,36 (gam) chất rắn. Vậy FeCl3 bị khử hết thành Fe và Fe2+; Mg phản ứng hết; FeCl2 dư.

Vậy mFe = 3,36 (gam) nFe = = 0,06 (mol).

nMg (pư 1) = = 0,06 mol.

    nMg (pư 2) = nFe = 0,06 mol.

∑nMg = 0,12 (mol) m = 0,12.24 = 2,88 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...