Cho m gam kim loại M vào 400 (ml) dung dịch HCl 1M, khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là:

A.

Mg.

B.

Ba.

C.

Fe.

D.

Al.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ba.

= = 0,24 (mol);

nH+ = 0,4 (mol) ứng với  tối đa = 0,2 (mol) < 0,24 (mol) → chứng tỏ axit hết, M tác dụng với nước ở điều kiện thường M là Ba.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...