Cho m gam kim loại M tác dụng với lượng dư khí Clthì thu được 2,902m gam muối khan. M là:

A.

Cu.

B.

Fe.

C.

Al.

D.

Zn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Fe.

2M + nCl2  2MCln

1 mol              1 mol

 M + 35,5n = 2,902M  M = 18,67.n  n = 3, M = 56  M là Fe.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...