Cho m gam hỗn hợp X gam tinh bột và glucozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác đun nóng m gam X với dung dịch HCl loãng, dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y làm mất màu vừa hết dung dịch chứa 32 gam Br2. Giá trị của m là:

A.

34,2.

B.

50,4.

C.

17,1.

D.

33,3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

34,2.

C6H12O 2Ag

   0,1          ← 0,2

C6H12O+ Br

   0,1  →   0,1

(C6H10O5)n  C6H12O+ Br2 

       a  →                                   a

0,1 + a =  = 0,2  a = 0,1 (mol) m = 0,1.180 + 0,1.162 = 34,2 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...