Cho m gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Cu vào 200 ml dung dịch chứa FeCl3 0,8M và CuCl2 0,1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 11,84 gam rắn Y gồm 2 kim loại. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, thu được 87,58 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A.

11,52.

B.

13,52.

C.

11,68.

D.

13,92.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Số mol các chất và ion trong dung dịch muối ban đầu là: img1  Dung dịch X gồm img2  Chất rắn Y gồm 2 kim loại là Cu và Fe. Dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư; Phản ứng tạo kết tủa: img3  img4  img5  img6  img7  img8 

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...