Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là (cho Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65):

A.

90,27%.

B.

85,30%.

C.

82,20%.

D.

12,67%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

90,27%.

Ta có: 65a + 56b = m và 64(a + b) = m.

65a + 56b = 64(a + b) a = 8b.

Vậy %mZn = .100% = 90,27%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...